Árangursríkari stjórnun

Jafnvægi starfs og einkalífs

Markmið

Að við gerum okkur grein fyrir mikilvægi þess að sem best jafnvægi ríki milli vinnu og einkalífs og hvernig megi ná tökum á þessum þáttum með nokkrum einföldum skrefum og verkefnum.

Meðal þess sem farið er yfir

  • Að okkur líði betur með vinnu og einkalíf í jafnvægi, sem stuðlar að jákvæðara viðhorfi til beggja þátta.
  • Að við gerum okkur grein fyrir hver hefur mest um það að segja að við náum árangri í þessu verkefni. Er það vinnustaðurinn eða einstaklingurinn sjálfur?
  • Er stress slæmt eða lífsnauðsynlegt? Er til stress sem hefur jákvæð og eða neikvæð áhrif á okkur? Veltum fyrir okkur hvernig við getum nýtt okkur „jákvæða“ stressið sem best og unnið með eða losað okkur við „neikvæða“ stressið.
  • Veltum fyrir okkur hver eru góð eða slæm viðbrögð við stressi.
  • Settu súrefnisgrímuna á þig fyrst, svo á barnið! Hvað þýðir það í okkar „daglega“ lífi?

Verkefnavinna: Endum á að hver og einn fær verkefnablað þar sem hann velur sér þau verkefni sem hann telur sig helst þurfa á að halda. Verkefnablaðið heitir: „Jafnvægi starfs og einkalífs – öll trikkin í bókinni.“

„Er það stærsta ákvörðun okkar hvernig við ráðstöfum tíma okkar? Þú hefur daginn í dag – Núna. Gríptu daginn, „Seize the day„ Carpe diem.“

Helsti ávinningur af námskeiðinu

  • Ánægðara starfsfólk þar sem togstreita á milli vinnu og einkalífs hefur minnkað til mikilla muna.
  • Að þátttakendur líti björtum augum á framtíðina á sínum vinnustað og heimafyrir.
  • Minna samviskubit vegna betri forgangsröðunar á lífsgildum.

Lengd

Lengd fyrirlestrar er ein klukkustund. Varðandi námskeiðið, þá er lengdin á því 2 til 3 tímar, útfærist nánar með viðkomandi fyrirtæki.

Fyrir hverja

Hentar t.d. mjög vel fyrir starfsdaga og að sjálfsögðu þegar sérstakt heilsuátak er í gangi og eða fyrir heilsuátökin í byrjun janúar.